Friday, February 4, 2011

Age of Empires II: The Age of Kings

Yêu cầu: P-166, Windows 95/98/NT 4.0 với Service Pack 5, 32MB RAM, 2MB VRAM

Nối tiếp dòng game chiến thuật thời gian thực nổi tiếng Age of Empires, Age of Empires II đã từng làm nghiêng ngả làng thế giới game...Hình ảnh trong game Age of Empires II: The Age of Kings

No comments:

Post a Comment